ศิลปะไทย
ศิลปะไทย
โขนพากย์ 
โขนพากย์ ของตำบลบ้านหม้อ มีประวัติความเป็นมาเล่ากันว่าคุณทวดอ่ำ เป็นนักแสดงโขนหลวงในสมัยรัชกาลที่ ๒ ท่านเป็นพ่อบุญธรรมของคุณพ่อกรด บัวสุนทร บิดาของครูอำนวย บัวสุนทร ครูพากย์โขน คนที่เหลืออยู่ในปัจจุบัน คุณทวดอ่ำ เป็นผู้ที่มีความสามารถในการแสดงโขน…
วันที่: 23 พฤศจิกายน 2554
โขนสด
การแสดงโขนสดทางกรมศิลปากรไม่จัดอยู่ในประเภทของโขน ซึ่งเป็นการแสดงที่ผสมผสานทางวัฒนธรรม ที่ปรับปรุงมาจากการแสดงโขนให้เรียบง่ายขึ้นเป็นแบบชาวบ้าน ลดแบบแผนทั้งท่ารำ การแต่งกาย การขับร้อง คำพากย์ และเจรจา โขนสดมีลักษณะเป็นการแสดงที่เกิดจาก ประสมการแสดง ๓ ชนิด…
วันที่: 23 พฤศจิกายน 2554
ศิลปะการแสดงหนังใหญ่
นาฏศิลป์ชั้นสูงอย่างหนุ่งของไทย มีกำเนิดมาตั้งแต่พุทธศตวรรษที่ ๒๐ ในดั้งเดิมการแสดงหนังใหญ่ เป็นต้นแบบของการเล่นโขนในปัจจุบัน ซึ่งท่าทางการแสดง การพากษ์ การเจรจา การใส่เครื่องประดับต่างๆ ประกอบในผู้แสดงโขน และเนื้อเรื่องแสดงเค้าโครงเรื่องเดิมมาจาก เรื่องรามายนะของอินเดีย ไทยเราเรียกว่า รามเกียรติ์…
วันที่: 23 พฤศจิกายน 2554
โขน คืออะไร
โขน คืออะไร โขนเป็นนาฏศิลป์ชั้นสูงอย่างหนึ่ง ของไทย มีกำเนิดมาตั้งแต่พุทธศตวรรษที่ ๒๐ ในชั้นเดิมปรับปรุงจาก การเล่น ๓ ประเภท คือ หนังใหญ่ ชักนาคดึกดำบรรพ์ และกระบี่ กระบอง ได้แก้ไขปรับปรุง ให้ประณีต ตามลำดับ แต่เดิมนั้นผู้แสดงโขนจะต้องสวมหัวโขน เปิดหน้าทั้งหมด จึงต้องมีผู้พูดแทนเรียกว่าผู้พากย์ – เจรจา ต่อมาได้ปรับปรุง ให้ผู้แสดง ซึ่งเป็นตัวเทพบุตร เทพธิด…
วันที่: 10 มิถุนายน 2554
ลัดเลาะชมวัง แหล่งสะท้อนศิลปวัฒนธรรมของชาติ 
ลัดเลาะชมวัง แหล่งสะท้อนศิลปวัฒนธรรมของชาติ ปัจจุบัน การท่องเที่ยวในเชิงศิลปวัฒนธรรมได้รับความสนใจจากประชาชนเป็นอย่างมาก นั่นอาจเป็นเพราะการได้เดินทางท่องเที่ยวชื่นชมกับความเรียบง่ายในการดำเนิน ชีวิต ตลอดจนการเรียนรู้ถึงรากเหง้าของตนเองผ่านงานศิลปวัฒนธรรม ได้กลายเป็นส่วนเติมเต็มให้กับชีวิตในยุคดิจิตอล เพราะความล้ำสมัย ความรวดเร็ว ที่มากเกินไปบางครั้งก็ทำให…
วันที่: 20 พฤษภาคม 2554
องค์ความรู้การอนุรักษ์โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ : ผ้าโบราณ
ที่มา : กรมศิลปากร…
วันที่: 29 เมษายน 2554
หุ่นกระบอก ชีวิต จิตวิญญาณ ผ่านคนเชิด 
หุ่นกระบอก ชีวิต จิตวิญญาณ ผ่านคนเชิด ทันทีที่เสียงระนาด อีกเครื่องเสียงปี่พาทย์บรรเลงทำนองเสนาะเพลง ผมไม่รู้ว่าเพลงนั้นชื่อว่าไร ไม่ทันไรดี ชายหนุ่มเอวบางร่างน้อยนุ่งโจงกระเบนสวมเสื้อยืดเดินเฉิดฉายออกมาจากหลังโรง พร้อมกับสาวน้อยรูปร่างสมส่วน ใบหน้าอ่อนหวาน ดวงตากลมใส แก้มขาว ริมฝีปากแดง สวมชฎาในชุดแต่งกายทรงเครื่องแบบนางละคร แต่ทว่ามือข้างหนึ่งของคนหนุ…
วันที่: 18 ตุลาคม 2553
ความรู้ด้านการสร้างหัวโขน แบบประยุกต์ 
ที่มา : กรมศิลปากร…
วันที่: 18 สิงหาคม 2553
ประติมากรรมนูนต่ำ – ประติมากรรมนูนสูง
ที่มา : กรมศิลปากร…
วันที่: 18 สิงหาคม 2553
งานช่างปิดทองบนพื้นเรียบ(ปิดทองทึบ)
ที่มา : กรมศิลปากร…
วันที่: 18 สิงหาคม 2553
การหล่อระฆังแบบโบราณ
ที่มา : กรมศิลปากร…
วันที่: 18 สิงหาคม 2553
พระพุทธรูปในศิลปะไทยสมัยต่าง ๆ
พระพุทธรูปในศิลปะไทยสมัยต่าง ๆ ๑ สมัยทวารวดี (พุทธศตวรรษที่ ๑๒ – ๑๖) ลักษณะพระพุทธรูปได้รับแรงบันดาลใจมาจากศิลปะอินเดียคือ ศิลปะอมราวดี ศิลปะคุปตะ ศิลปะหลังคุปตะ และศิลปะปาละ ที่ มีอิทธิพลมากที่สุดได้แก่ ศิลปะคุปตะ เช่น การครองจีวรห่มคลุม จีวรเรียบไม่มีริ้ว การยืนเอียงตนแบบตริภังค์ คือ การยืนเอียงตน ทั้ง ๓ ส่วน ได้แก่ พระอังสา (ไหล่) พระโสณี (สะโพก) แ…
วันที่: 11 เมษายน 2553
ประณีตศิลป์ไทย
ประณีตศิลป์ไทย ชาติไทย เป็นชาติที่มีศิลปะวัฒนธรรม และประวัติความเป็นมาที่ยาวนาน ประเทศหนึ่งในภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ โดยปรากฎหลักฐาน โบราณสถาน โบราณวัตถุ ที่เป็นงานประณีตศิลป์จำนวนมาก ที่ผ่านการคิดค้น สร้างสรรค์ ประดิษฐ์ ขึ้นมา ด้วยความเพียรพยายาม ประณีต วิจิตร บรรจง สืบต่อกันมาเป็นเวลานานหลายร้อยปี หรืออาจถึงพันปี งานที่จัดว่าเป็นประณีตศิลป์ของไ…
วันที่: 26 กุมภาพันธ์ 2553
แม่ไม้มวยไทย
แม่ไม้มวยไทย มวยไทยเป็นการเล่นพื้นบ้าน ที่มีคุณลักษณะของการต่อสู้ป้องกันตัว ด้วยการใช้อวัยวะในส่วนที่สามารถใช้ทำอันตรายคู่ต่อสู้ได้ มาใช้งานอย่างชาญฉลาด และมีศิลปอย่างสูง เช่น หมัด ศอกแขน เท้า แข้ง และเข่าเป็นต้น นับเป็นศิลปะประจำชาติ และเป็นเอกลักษณ์ที่โดดเด่นประการหนึ่งของคนไทย ได้มีการนำมาใช้ประโยชน์อย่างจริงจังในหมู่ทหาร เพราะในประวัติศาสตร์ชาติไทยที…
วันที่: 16 กุมภาพันธ์ 2553
เครื่องทองกรุวัดราชบูรณะ พิพิธภัณฑสถานเเห่งชาติ เจ้าสามพระยา 
เครื่องทองกรุวัดราชบูรณะ พิพิธภัณฑสถานเเห่งชาติ เจ้าสามพระยา ความหมายของคำว่า “โบราณวัตถุ” คำว่า “โบราณวัตถุ” นั้น ตามพระราชบัญญัติโบราณสถานฯ พ.ศ.๒๕๐๔ ได้ให้ความหมายไว้ในมาตรา ๔ ว่า “สังหาริมทรัพย์ที่เป็นของโบราณ” ไม่ว่าจะเป็นสิ่งประดิษฐ์หรือเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ หรือเป็น ส่วนหนึ่งส่วนใดของโบราณสถาน ซากมนุษย์หรื…
วันที่: 3 ธันวาคม 2552
การจัดสร้างพระโกศทองคำลงยาสีประดับพลอยและสุวรรณฉัตร ๗ ชั้น สำหรับทรงพระอัฐิ 
การจัดสร้างพระโกศทองคำลงยาสีประดับพลอยและสุวรรณฉัตร ๗ ชั้น สำหรับทรงพระอัฐิ การจัดสร้างพระโกศทองคำลงยาสีประดับพลอย และสุวรรณฉัตร ๗ ชั้น สำหรับทรงพระอัฐิ สำนักช่างสิบหมู่ กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการจัดสร้างพระโกศทองคำเป็นพระโกศลงยาสี และสุวรรณฉัตร ๗ ชั้น จัดทำด้วยทองคำ โดยกลุ่มงานช่างโลหะและศิราภรณ์ รับผิดชอบดำเนินการจัดสร้า…
วันที่: 03 กุมภาพันธ์ 2553
พระมาลัยโปรดสวรรค์
พระมาลัยโปรดสวรรค์ ประติมากรรมพระมาลัยโปรดสวรรค์ สร้างขึ้นตามคติเรื่องมาลัยสูตร อันเป็นพระสูตรนอกพระไตรปิฎก สันนิษฐานว่าแต่งขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศพม่าเมื่อราวพุทธศตวรรษที่ ๑๖ – ๑๘ มีเรื่องราวกล่าวถึงพระมาลัยเทวเถระ ชาวลังกาทวีป เป็นผู้ทรงฤทธิ์ มักไปโปรดสัตว์ในนรกและสวรรค์ ครั้งหนึ่งเหาะไปไหว้พระเจดีย์จุฬามณีในสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ ได้พบสนทนาธรรมกับพระอ…
วันที่: 3 ธันวาคม 2552
บานประตูไม้สัก
บานประตูไม้สัก การอนุรักษ์ศิลปกรรมและสืบทอดงานด้านช่างศิลป์ไทย ศูนย์ศิลปะและการช่างไทย งานช่างไทย เป็นมรดกและทรัพย์สินทางปัญญาจากความคิดสร้างสรรค์ ศิลปกรรม อันล้ำค่าของช่างในอดีต และได้สืบทอดต่อมายังชนรุ่นหลัง รูปแบบของงาน ที่เป็นต้นฉบับอันแท้จริง กับบุคลากรที่มีความรู้ ความชำนาญ นับวันจะหมดสูญไป ควรมีการเร่งดำเนินการรวบรวมข้อมูล ที่เกี่ยวข้องกับงา…
วันที่: 3 ธันวาคม 2552

 

ขอขอบพระคุณข้อมูลดีๆๆจากกระทรวงวัฒนธรรม  และเว็บไซต์ ครูบ้านนอก

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s